Lög FKE

Lög Félags kennara á eftirlaunum

1. gr. Félagið heitir Félag kennara á eftirlaunum og á aðild að Kennarasambandi Íslands. Félagssvæðið er allt landið. Heimili þess og varnarþing er í Reykjavík.

2. gr. Hlutverk félagsins er að fara með málefni félagsmanna Kennarasambands Íslands sem komnir eru á eftirlaun,halda fundi og námskeið,tilnefna fimm fulltrúa á þing Kennarasambands Íslands,efla félagsstarf meðal félagsmanna FKE,gæta hagsmuna lífeyrisþega.  

3. gr. Rétt til aðildar eiga kennarar í Kennarasambandi Íslands, sem látið hafa af störfum vegna aldurs eða vanheilsu, og makar þeirra. Hinir síðasttöldu hafa þó hvorki kjörgengi né kosningarétt þegar kosnir eru fulltrúar félagsins hjá landssamtökum, sem félagið á aðild að. Að öðru leyti njóta þeir fullra félagsréttinda. 

4. gr. Aðalfundur skal haldinn árlega í apríl og boðaður með minnst tveggja vikna fyrirvara. Á aðalfundi flytur formaður skýrslu um starfsemi félagsins á liðnu starfsári, kosin er stjórn og rædd viðfangsefni næsta árs. Aðalfundur er lögmætur sé löglega til hans boðað.

5. gr. Dagskrá aðalfundar:
  • Skýrsla stjórnar
  • Ársreikningar félagsins
  • Kosning stjórnar
  • Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.
  • Lagabreytingar
  • Önnur mál

6. gr.  Stjórnina skipa 5 einstaklingar. Formaður skal kosinn árlega og 2 meðstjórnendur til tveggja ára. Enginn stjórnarmanna skal sitja lengur en 6 ár samfellt í stjórn. Kjósa skal tvo menn í varastjórn til eins árs í senn og tvo skoðunarmenn reikninga. Stjórnin kýs úr sínum hópi varaformann, ritara og gjaldkera. Tryggja skal að í stjórn FKE og nefndum séu sem næst jafnmargir karlar og konur. Stjórninni er heimilt að skipa nefndir eða einstaka félaga til að sinna tímabundnum verkefnum á vegum félagsins.

7. gr. Lögum þessum má aðeins breyta á aðalfundi enda hafi breytingarnar verið kynntar í fundarboði. Tillögur til lagabreytinga skulu berast stjórn svo snemma að þeirra verði getið í fundarboði.

Lögin eftir breytingar á aðalfundi 7. apríl, 2018.
Leit